Otázky a odpovědi

Pro koho jsou kurzy určeny?

Kurzy Podpory kojení jsou určeny pro všechny, jak pro ženy co chtějí začít aktivně poskytovat poradenství-je to dobrý odrazový můstek.

Pro ty co už poradenství poskytují (pro již aktivní laktační poradkyně, duly, poporodní duly, porodní asistentky) a chtějí si rozšířit obzory.

I pro ty, co aktivně poradenství dělat nechtějí, ale kojení je zajímá a rády by třeba občas podpořily kamarádku či příbuznou nebo si chtějí samy pro sebe některé věci ujasnit.

Mé kurzy jsou založeny na neurobehaviorálním přístupu ke kojení. Na respektu k matce a dítěti. Na znalostech základních projevů ditěte na hrudi matky a především také na mých zkušenostech za posledních několik let velmi intenzivního poskytování podpory. Základem je vyslechnutí ženy, vyzdvihnutí pozitivních momentů a pomoc s porozuměním signálům dítěte.

Poskytuji tzv. "hands-off" poradenství-tedy nedotýkat se matky a jejího dítěte.

Nejsem porodní asistentka, moje kurzy jsou tedy nezdravotnické a nemají ambice ani úmysl zdravotnický kurz či seminář nahrazovat.

Co potřebuji, abych mohla dělat poradenství při kojení?

Potřebujete nadšení, chuť a energii tuto práci dělat. Potřebujete touhu se stále vzdělávat. Potřebujete nějaké základní informace - je dobré o tom kojení něco vědět, když ho chci podporovat. Potřebujete chuť a ochotu pracovat sama na sobě, abyste místo podpory nepředávala ženám své vlastní bolesti.

Nemusíte mít zdravotnické vzdělání.

Dostanu po absolvování kurzu certifikát?

Tady vás možná zklamu. Žádné certifikáty, vysvědčení a podobné neprodávám ani netisknu. Jediné co vám mohu poskytnout je osvědčení o absolvování kurzu (někdy to vyžadují například mateřská či rodinná centra). Toto osvědčení je pouze důkazem toho, že jste se kurzu zúčastnila. Neprocházíte žádnou zkouškou. Nejsem žádnou organizací, jsem žena, která prostě předává dál svoje vědomosti a zkušenosti. Jsem zodpovědná sama za sebe. Jsem zodpovědná za to co říkám a jak pracuji s klienty, jsem za to zodpovědná jen já sama. A stejně tak to je vždycky. Ať už ten certifikát máte nebo nemáte - za to co děláte, kde a zda se dál vzděláváte, zda o načerpaných informacích přemýšlíte a jak o nich přemýšlíte jste zodpovědné jen vy samy. Žádný certifikát ani absolvování kurzu z vás tuto odpovědnost nesejme. Moje kamarádka o tom napsala velmi pěknou poznámku. Tak pokud stále nevíte, zda si radši ten certifikát někde nepořídit, nakoukněte sem www.laskyplne.cz/2016/10/k-cemu-je-vam-certifikat.html

 

Jakou dostanu podporu po kurzu v začátcích poradenství?

Po absolvování kurzu vás zařadím do uzavřené skupiny na facebooku. Ta bude fungovat jako podpůrná skupinka právě pro absolventky kurzů. Bude tam prostor pro dotazy a konzultace věcí a případů, se kterými si nebudete úplně vědět rady. Bude tam prostor pro načerpání podpory pro sebe - abych byla schopná předávat a podporovat, potřebuji trochu té podpory i pro sebe. Bude to prostor pro sdílení pěkných poradenství, aby to povzbudilo i ostatní. Samozřejmě vám nabízím i svou osobní podporu v případech, které nebudete chtít sdílet veřejně s ostatními účastníky kurzu.

Nabízím vám také zařazení do seznamu poradkyní na stránkách www.prirozenekojeni.cz

 Dále po kurzu plánuji organizovat další setkávání, ráda bych abychom se alespon jednou do roka sešly a udělaly si takovou malou intervizi. Abychom načerpaly další poradenskou energii, probraly co se nám v poradenství podařilo a co ne a společně našly cestu jak pokračovat dál. A třeba si i pozvaly někoho, kdo nám bude mít v nějaké pěkné přednášce co říct(třeba o spánku, nošení... prostě věcech co s kojením souvisí). A tato setkání mohou být i častěji, pokud budete mít zájem :)